Πρόσληψη δεκαεννιά (19) Καθηγητών Μουσικής του Ωδείου του Ο.Π.Α.Ν. Δήμου Νέας Ιωνίας

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας pgiouvanoglou@neaionia.gr σε ενιαίο αρχείο. Κατ’ εξαίρεση η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Λ. Ηρακλείου 268, 1ος όροφος ,Τ.Κ. 14231 Νέα Ιωνία, τηλ. 210-2777721, 210-2759768.Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, Τμήμα: Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Τόπος εργασίας: Δήμος Νέας Ιωνίας,

Κατηγορία προσωπικού: ΤΕ

Ειδικότητα: ΤΕ Μουσικής

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: έως και 30/06/2023

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότ. Βόρ. Τομ. Αθηνών: 19

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 15/09/2022 – 24/09/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης