Πρόσληψη δεκαοχτώ (18) ατόμων του Δήμου Χαϊδαρίου

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

  • Δήμος Χαϊδαρίου, Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοίκησης, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Καραϊσκάκη 138, Τ.Κ. 124 61, Χαϊδάρι, υπόψη κας Γεωργιλά Μαρίας και κου Λαγουδάκου Ηλία (τηλ. επικοινωνίας: 213 2047307, 2132047305)

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: Δήμος Χαϊδαρίου

Τόπος εργασίας: Χαϊδάρι

Κατηγορία προσωπικού: ΔΕ, ΥΕ

Ειδικότητα: ΔΕ Οδηγών, ΥΕ Εργατών /τριών Καθαριότητας

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: 8 μήνες

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότ. Δυτ. Τομ. Αθηνών: 18

Αριθμός θέσεων ΔΕ: 12

Αριθμός θέσεων ΥΕ: 6

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 19/11/2022 – 28/11/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης