Πρόσληψη δυο (2) ατόμων κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δυο (2) μηνών, από την ΕΦΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ/ Δήμος Ιεράπετρας

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση efalas.asep@culture.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: Κων/νου Παλαιολόγου 74, 72100, Άγιος Νικόλαος, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου, υπόψιν κ. Μ. Σαπουντζή (τηλ. επικοινωνίας: 2841022462).Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Φορέας απασχόλησης: ΕΦΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Τόπος εργασίας:

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ, ΤΕ

Ειδικότητα: ΠΕ Αρχαιολόγων, ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: Δυο (2) μήνες

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Λασιθίου: 2

Αριθμός θέσεων ΠΕ: 1

Αριθμός θέσεων ΤΕ: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 05/01/2023 – 14/01/2023

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης