Πρόσληψη δύο (2) ατόμων στο Ν.Π.Ι.Δ. «Γκολφ Δήμου Γλυφάδας Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία»

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (info@glyfadagolf.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

  • ΓΚΟΛΦ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. (Γκολφ Δήμου Γλυφάδας) Τέρμα Κ. Καραμανλή, Γλυφάδα, Τ.Κ. 16610 υπόψη κας Γιαννακέ Παναγιώτας, κας Ζαχαρίου Ειρήνης (τηλ. επικοινωνίας: 210-8946820, 210-8942338).

 Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: Ν.Π.Ι.Δ. «Γκολφ Δήμου Γλυφάδας Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία»

Τόπος εργασίας: Δήμος Γλυφάδας

Κατηγορία προσωπικού: ΔΕ, ΥΕ

Ειδικότητα: ΔΕ Διοικητικού, ΥΕ Γενικών Καθηκόντων

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: 8 μήνες

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότ. Νοτ. Τομ. Αθηνών: 2

Αριθμός θέσεων ΔΕ: 1

Αριθμός θέσεων ΥΕ: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 31/07/2022 – 10/08/2022

Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης