Πρόσληψη είκοσι δύο (22) ατόμων/ΥΕ καθαριστές-στριες Σχολικών Μονάδων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου/διδακτικό έτος 2022-2023 από το Δήμο Μυλοποτάμου

More Information

Οι ωφελούμενοι καλούνται να υποβάλλουν μόνο ηλεκτρονικά την συνημμένη στην Α.Π: 6905/29-07-2022 Ανακοίνωση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ακόλουθη διεύθηνση: perama1@otenet.gr .

Η αίτηση θα πρέπει να φέρει υπογραφή, σε διαφορετική περίπτωση, ανυπόγραφες αιτήσεις δε γίνονται δεκτές.Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Φορέας απασχόλησης: Δήμος Μυλοποτάμου

Τόπος εργασίας:

Κατηγορία προσωπικού: ΥΕ

Ειδικότητα: ΥΕ καθαριστές-στριες Σχολικών Μονάδων

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: Διδακτικό έτος 2022-2023

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Ρεθύμνου: 22

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 01/08/2022 – 12/08/2022

Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης