Πρόσληψη εννέα (9) ατόμων κατηγορίας ΤΕ και ΔΕ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών, από το ΔΕΔΔΗΕ/Ρέθυμνο και Σπήλι Αγίου Βασιλείου

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση/ ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε και να την υποβάλλουν είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση ΔΕΔΔΕΗ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, Κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ 17, ΤΚ 74100, ΡΕΘΥΜΝΟ απευθήνοντάς τη υπόψιν κ. ΔΡΟΥΛΙΣΚΟ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (τηλ επικοινωνίας 2831029494) είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση p.drouliskos@deddie.gr.Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ)

Τόπος εργασίας:

Κατηγορία προσωπικού: ΤΕ, ΔΕ

Ειδικότητα: ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: 8 μήνες

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Ρεθύμνου: 9

Αριθμός θέσεων ΤΕ: 1

Αριθμός θέσεων ΔΕ: 8

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 11/05/2022 – 20/05/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης