Πρόσληψη εννέα (9) ατόμων της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΣΟΧ 1 ΕΥΣΤΑ/2023 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά, στο σύνδεσμο https://webapps.gsis.gr/dsae/aseprequest. Οι υποψήφιοι θα εισέρχονται στο σύνδεσμο με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών taxis-net.

Έπειτα από την είσοδό τους, οι υποψήφιοι δρομολογούνται σε σελίδα στην οποία καλούνται να επιλέξουν την προκήρυξη ΣΟΧ 1 ΕΥΣΤΑ/2023. Πριν από την υποβολή της αίτησης οι υποψήφιοι επιλέγουν τον σύνδεσμο Πατήστε εδώ για οδηγίες και όλα τα συνημμένα της προκήρυξης ο οποίος περιέχει τις απαραίτητες οδηγίες, την παρούσα ανακοίνωση και τα παραρτήματά της, καθώς και την αίτηση ΣΟΧ 1 ΕΥΣΤΑ/2023.Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

Τόπος εργασίας: ΑΘΗΝΑ

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ

Ειδικότητα: ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: διάρκεια δύο (2) έτη

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότ. Κεντρ. Τομ. Αθηνών: 9

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 06/03/2023 – 04/04/2023

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το
Showing 1–0 of 0 jobs

Καθεστώς απασχόλησης