Πρόσληψη ενός ατόμου ειδικότητας ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας έως δυο (2) μήνες, στο Δήμο Κισσάμου/Βρεφονηπιακός Σταθμός Πλατάνου

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την καταθέσουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας στο Δημαρχείο Κισσάμου (Πολεμιστών 1941 αρ.2) ή να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση aitisiproslipsis@kissamos.gr από την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2023 έως τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων και της υπεύθυνης δήλωσης στον δικτυακό τόπο του Δήμου Κισσάμου (www.kissamos.gr).Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Φορέας απασχόλησης: Δήμος Κισσάμου

Τόπος εργασίας:

Κατηγορία προσωπικού: ΤΕ

Ειδικότητα: ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας και ελλείψει αυτού ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: Έως Δυο (2) Μήνες

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Χανίων: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 14/09/2023 – 25/09/2023

Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης