Πρόσληψη ενός (1) ατόμου για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ
1
ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (agardelinou@minagric.gr), είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στη Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών – Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό, Νεαπόλεως 25, Αγία Παρασκευή Αττικής, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Νεαπόλεως 25, Αγία Παρασκευή Αττικής Τ.Κ. 15341, απευθύνοντας στη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής – Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών – Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό, υπόψη κας Αικατερίνης Γαρδελίνου – Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2106010903 (εσωτ. 87584).Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών Τμήμα Παρασιτολογίας, Παρασιτικών Νοσημάτων, Εντομολογίας και Παθολογίας των Μελισσών

Τόπος εργασίας: Αγία Παρασκευή

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ

Ειδικότητα: Π.Ε Κτηνιάτρων

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: 8 μήνες

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότ. Βόρ. Τομ. Αθηνών: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 13/09/2023 – 22/09/2023

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το
Showing 1–0 of 0 jobs

Καθεστώς απασχόλησης