Πρόσληψη ενός (1) ατόμου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ειδικότητας ΔΕ 28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων από το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων/ Πεζά,

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά (dimosmail@0479.syzefxis.gov.gr), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Αρχανών – Αστερουσίων, Πεζά Ηρακλείου, Τ.Κ. 70100 Ηράκλειο Κρήτης, απευθύνοντας την στο Γραφείο πρωτοκόλλου υπόψιν κας Μαγαράκη Αικατερίνης (τηλ. επικοινωνίας: 2813401167).

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή.Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

Τόπος εργασίας:

Κατηγορία προσωπικού: ΔΕ

Ειδικότητα: ΔΕ 28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: 8 μήνες

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Ηρακλείου: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 10/05/2022 – 19/05/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης