Πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΠΕ με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στην Κομοτηνή

Έχει λήξει

More Information

τηλ. επικοινωνίας: 2531039132Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου

Φορέας απασχόλησης: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Τόπος εργασίας: Ν. Ροδόπης

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ

Ειδικότητα: ΠΕ Τμήματος Φιλολογίας ή αντίστοιχου Τμήματος της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, με ειδίκευση στην Κλασική Φιλολογία

Καθεστώς απασχόλησης: Μίσθωσης έργου

Διάρκεια απασχόλησης: Έως 7 ανθρωπομήνες (1001 ανθρωποώρες). Δύναται να είναι έως 19/05/2023 ημερομηνία λήξης των πακέτων συμμετοχής.

Αριθμός θέσεων Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 11/10/2021 – 26/10/2021

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το
Showing 1–0 of 0 jobs

Καθεστώς απασχόλησης