Πρόσληψη ενός (1) ατόμου στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Νέας ΦιλαδέλφειαςΝέας Χαλκηδόνας

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά: (kednf@dimosfx.gr), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

  • ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ, Αγ. Αναργύρων 11, Τ.Κ. 143 43, ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ απευθύνοντάς την υπ’ όψιν κυρίας Αλιμπέρτη Ειρήνης (τηλ. επικοινωνίας: 210- 2526255, 210-2514446)Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Νέας ΦιλαδέλφειαςΝέας Χαλκηδόνας (Για τη στελέχωση της Δομής «ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΕΔΝΦΝΧ του Δήμου ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ» )

Τόπος εργασίας: Δήμος Ν.Φιλαδέλφειας

Κατηγορία προσωπικού: ΤΕ

Ειδικότητα: ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/08/2023, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της δράσης

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότ. Κεντρ. Τομ. Αθηνών: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 18/11/2022 – 28/11/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης