Πρόσληψη ενός (1) ατόμου στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Μαραθώνα (Κ.Ε.Δ.Μ.Α.)

Έχει λήξει

More Information

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

  • ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ, Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 196, Τ.Κ. 19005, ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ, υπόψιν κου ΚΡΥΜΑΝΔΑΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (τηλ. επικοινωνίας: 2294069800 εσ. 2 & 2294069810).Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μαραθώνα (Κ.Ε.Δ.Μ.Α.)

Τόπος εργασίας: Δήμος Μαραθώνα

Κατηγορία προσωπικού: ΤΕ

Ειδικότητα: ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: 8 μήνες

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότ. Ανατολικής Αττικής: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 29/10/2022 – 07/11/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης