Πρόσληψη ενός (1) Επιστημονικού προσωπικού/ΠΕ Αρχαιολόγων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου/ένα (1) μήνα, από την ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ/περιοχή της Σητείας

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση efalas.asep@culture.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κων/νου Παλαιολόγου 74, 72100, Άγιος Νικόλαος, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου, υπόψιν κ. Μ. Σαπουντζή (τηλ. επικοινωνίας: 2841022462), από 03/08/2022 έως 07/08/2022.Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Φορέας απασχόλησης: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Τόπος εργασίας:

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ

Ειδικότητα: ΠΕ Αρχαιολόγων

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: 1 μήνας

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Λασιθίου: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 03/08/2022 – 07/08/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης