Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού (ΠΕ Μηχανικών) για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, ως εξής:

  • είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dnpk@culture.gr, με την προϋπόθεση ότιτα αρχεία θα έχουν μορφή pdf και μέγεθος έως 2 ΜΒ και θα αποστέλλονται από 07:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. καθημερινά,
  • είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,
  • είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:3 ης Σεπτεμβρίου 42, 10433 Αθήνα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς υπόψη κ. Ελένης Σπυράκη και Αθανασίας Παπαγιάννη (τηλ. επικοινωνίας: 210 5219078 και 2105219081).Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ

Τόπος εργασίας: Αθήνα

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ

Ειδικότητα: ΠΕ Μηχανικών

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: Για χρονικό διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης.

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότ. Κεντρ. Τομ. Αθηνών: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 18/01/2022 – 24/01/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης