Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά,

  • είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ema@culture.gr ,
  • είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
    • Τοσίτσα 1 Αθήνα 10682, απευθύνοντάς την στη Γραμματεία του Επιγραφικού Μουσείου (τηλ. επικοινωνίας: 210 8232950, 210 8847577)

 Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Τόπος εργασίας: ΑΘΗΝΑ

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ, ΤΕ

Ειδικότητα: ΠΕ Αρχαιολόγων, ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού,

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: 16 – 18 μήνες

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότ. Κεντρ. Τομ. Αθηνών: 2

Αριθμός θέσεων ΠΕ: 1

Αριθμός θέσεων ΤΕ: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 18/01/2022 – 24/01/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης