Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ένδεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δήμου Κω

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά(k.mouras@deyakos.gr), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Κω (ΔΕΥΑ Δήμου Κω) ) Σκεύου Ζερβού 40 Τ.Κ 85300,υπόψιν κ. Μούρα Κωνσταντίνου (τηλ. Επικοινωνίας: 2242023915).Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: ΔΕΥΑ Δήμου Κω

Τόπος εργασίας: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Κατηγορία προσωπικού: ΔΕ, ΥΕ

Ειδικότητα: ΔΕ Υδραυλικών/ΥΕ ΕργατώνΎδρευσης-Αποχέτευσης/ΔΕ Βοηθού Χειριστή Μηχανημάτων Έργου/ΔΕ Οικοδόμων/ΔΕ Οδηγών

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: 8 μήνες

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Κω: 11

Αριθμός θέσεων ΔΕ: 6

Αριθμός θέσεων ΥΕ: 5

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 22/07/2021 – 02/08/2021

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το
Showing 1–0 of 0 jobs

Καθεστώς απασχόλησης