Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Νισύρου.

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση,ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (dimnisyr@otenet.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση:«Μανδράκι Νισύρου, 85303 Νίσυρος, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού υπόψιν κας Μηνά Νεκταρίας (τηλ. επικοινωνίας:2242360516)».Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: Δήμος Νισύρου

Τόπος εργασίας: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ, ΔΕ

Ειδικότητα: ΠΕ Αρχιτεκτόνων /ΔΕ26 Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: 8 μήνες

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Κω: 2

Αριθμός θέσεων ΠΕ: 1

Αριθμός θέσεων ΔΕ: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 24/01/2022 – 31/01/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το
Showing 1–0 of 0 jobs

Καθεστώς απασχόλησης