Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ, από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.)/ Άγιος Νικόλαος

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου Νομού Λασιθίου, Λατούς 8, Τ.Κ. 72100, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου Κρήτης, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Μ. Δαβράδου (τηλ. επικοινωνίας: 2841086141, 2841082720).Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.)

Τόπος εργασίας:

Κατηγορία προσωπικού: ΔΕ, ΥΕ

Ειδικότητα: ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων, ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων, ΔΕ Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων, ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών, ΔΕ Αρχιτεχνιτών Υδραυλικών, ΔΕ Οδηγών αυτοκινήτων [Γ΄ (C) κατηγορίας, ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργων εκσκαφέα – φορτωτή, ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργων αποφρακτικού, ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων,

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: 8 μήνες

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Λασιθίου: 16

Αριθμός θέσεων ΔΕ: 13

Αριθμός θέσεων ΥΕ: 3

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 02/07/2022 – 11/07/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης