Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΤΕ Φυσικοθεραπευτών/ τριών από το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου/ Λιμέναw Χερσονήσου

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά (protocol.kpa@hersonisos.gr), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 50, Λ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, Τ.Κ. 70014, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, υπόψη κας Μπορμπουδάκη Π. (τηλ. επικοινωνίας: 2897340052) και κας Μπουρλάκη Κ. (τηλ. επικοινωνίας: 2897340017).Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου

Τόπος εργασίας:

Κατηγορία προσωπικού: ΤΕ

Ειδικότητα: ΤΕ Φυσικοθεραπευτών/ τριών

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: 8 μήνες

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Ηρακλείου: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 01/07/2022 – 11/07/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης