πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου/Διδακτικό έτος 2022-2023, συνολικά δεκαεννέα (19) ατόμων/ΥΕ Καθαριστέςστριες σχολικών μονάδων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στον Δήμο Κισσάμου,

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό 7054/2022 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: aitisiproslipsis@kissamos.gr.

Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων
τους και της εμπειρίας.

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Φορέας απασχόλησης: ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Τόπος εργασίας:

Κατηγορία προσωπικού: ΥΕ

Ειδικότητα: ΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: Διδακτικό έτος 2022-2023

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Χανίων: 19

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 03/08/2022 – 17/08/2022

Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης