Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων κατηγορίας ΥΕ, ΔΕ και ΤΕ, από το ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου/Λ. Χερσονήσου

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (protocol.kpa@hersonisos.gr), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ,
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 50, Λ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΤΚ 70014 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, υπόψιν κ.
ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗ Π. (τηλ. Επικοινωνίας : 2897340052) ή κας ΜΠΟΥΡΛΑΚΗ Κ. (τηλ.
Επικοινωνίας : 2897340017).

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν
γίνονται δεκτές.Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου

Τόπος εργασίας:

Κατηγορία προσωπικού: ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ

Ειδικότητα: ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ, ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ, ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 11 μήνες (και όχι πέραν της 31-7- 2023)

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Ηρακλείου: 6

Αριθμός θέσεων ΤΕ: 2

Αριθμός θέσεων ΔΕ: 3

Αριθμός θέσεων ΥΕ: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 04/08/2022 – 15/08/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης