Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου/Διδακτικό έτος 2022-2023 , συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων/ΥΕ Καθαριστές / στριες σχολικών μονάδων,από το Δήμο Αγίου Νικολάου

More Information

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη στην παρούσα ανακοίνωση αίτηση και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: ergasia@dimosagn.gr.
Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας.Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Φορέας απασχόλησης: Δήμος Αγίου Νικολάου

Τόπος εργασίας:

Κατηγορία προσωπικού: ΥΕ

Ειδικότητα: ΥΕ Καθαριστές / στριες σχολικών μονάδων

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: Διδακτικό έτος 2022-2023

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Λασιθίου: 29

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 04/08/2022 – 15/08/2022

Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης