Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων κατηγορίας ΠΕ/ ΤΕ και ΔΕ από τη ΔΕΔΔΗΕ στο Νομό Καβάλας

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
ΣΟΧ 4/2023 (ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) και να την υποβάλουν, είτε ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην ακόλουθη διεύθυνση
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε / ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΒΑΛΑΣ, Τενέδου 38, 65404 ΚΑΒΑΛΑ, απευθύνοντάς την
στον Τομέα Υποστήριξης, υπόψη κας Κεσίδου Μαρίας (τηλ. Επικοινωνίας 2510600450, ),
είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση S.takidis@deddie.gr.Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Φορέας απασχόλησης: ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Τόπος εργασίας: Καβάλα

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ

Ειδικότητα: Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΠΕ, Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ, Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων ΔΕ

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: 8 μήνες

Αριθμός θέσεων Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας: 6

Αριθμός θέσεων Περιφερειακή Ενότητα Θάσου: 1

Αριθμός θέσεων ΠΕ: 2

Αριθμός θέσεων ΤΕ: 1

Αριθμός θέσεων ΔΕ: 4

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 17/11/2023 – 26/11/2023

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης