Πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων στο Δήμο Καισαριανής

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Καισαριανής, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού – Βρυούλων 125, Τ.Κ. 16121, Καισαριανή, υπόψιν κας Πορίχη Ζ. (τηλ. επικοινωνίας: 213-2010741-775).Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: Δήμος Καισαριανής

Τόπος εργασίας: Δήμος Καισαριανής

Κατηγορία προσωπικού: ΥΕ

Ειδικότητα: ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: Οκτώ (8) μήνες

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότ. Κεντρ. Τομ. Αθηνών: 8

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 05/04/2021 – 15/04/2021

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης