Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Πύργου

Έχει λήξει

More Information

Πληροφορίες αποκλειστικά στο τηλ. 26213-62611, Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και Μισθοδοσίας κα Ασημακοπούλου Ζωή.

Οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο email: zasimak@1489.syzefxis.gov.gr ή εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική
αποστολή, στο Δημοτικό Κατάστημα (ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑΚΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, Τ.Κ. 27131, ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Πύργου.Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: Δήμος Πύργου

Τόπος εργασίας:

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ

Ειδικότητα: ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: έως οκτώ (8) μήνες

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Ηλείας: 28

Αριθμός θέσεων ΠΕ: 4

Αριθμός θέσεων ΤΕ: 3

Αριθμός θέσεων ΔΕ: 9

Αριθμός θέσεων ΥΕ: 12

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 23/02/2021 – 25/02/2021

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης