Πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μήνες, συνολικά τριών (3) ατόμων/ειδικότητας ΠΕ Παιδαγωγών, ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων και ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικού αντίστοιχα, από το Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ)/Χανιά

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους με τα απαιτούμενα από την πρόσκληση δικαιολογητικά: α) ταχυδρομικώς, β) ηλεκτρονικά στον dokoippgrammateia@chania.gr, γ) είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία του ΔΟΚΟΙΠΠ, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο  στο γραφείο Πρωτοκόλλου του ΔΟΚΟΙΠΠ του Δήμου Χανίων (Κυδωνίας 29) και ώρες από 08:30 έως 14:30.Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Φορέας απασχόλησης: Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ)

Τόπος εργασίας:

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ, ΤΕ, ΥΕ

Ειδικότητα: Ένα (1) άτομο κλάδου ΠΕ Παιδαγωγών, ένα (1) άτομο κλάδου ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων και ένα (1) άτομο ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικού

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: 2 μηνες

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Χανίων: 3

Αριθμός θέσεων ΠΕ: 1

Αριθμός θέσεων ΤΕ: 1

Αριθμός θέσεων ΥΕ: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 22/09/2022 – 28/09/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης