Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά πέντε (5) ατόμων, ειδικότητας ΤΕ Υπάλληλος Γραφείου/ ΥΕ Εργατών για την κάλυψη εποχικών αναγκών του Συγκροτήματος Νέστου (Δήμος Παρανεστίου, Ν. Δράμας)

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ Δ.Ε.Η. Α.Ε.
ΣΟΧ – ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ,ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν, αποκλειστικά και μόνο με
ηλεκτρονικό τρόπο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις e.karamanis@dei.gr
a.theodoridis@dei.gr & και κατ΄εξαίρεση μόνο ως ύστατη επιλογή, ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ Α.Ε. /
ΔΕΘΥΠ / ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΝΕΣΤΟΥ, Τ.Θ. 201, Τ.Κ. 66100 Δράμα, υπόψη κου Θεοδωρίδη
Αχιλλέα (τηλέφωνο επικοινωνίας: 25210 61681).Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Φορέας απασχόλησης: ΔΕΗ

Τόπος εργασίας: Δράμα

Κατηγορία προσωπικού: ΤΕ, ΥΕ

Ειδικότητα: ΤΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικοοικονομικού), ΥΕ Εργάτες/τριες

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: 8 μήνες

Αριθμός θέσεων Περιφερειακή Ενότητα Δράμας: 5

Αριθμός θέσεων ΤΕ: 1

Αριθμός θέσεων ΥΕ: 4

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 21/11/2023 – 01/12/2023

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης