Πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πάρου Νομού Κυκλάδων

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΟΧ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε
ηλεκτρονικά (info@deya-parou.gr ή vfragouli@deya-parou.gr) είτε ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πάρου Νομού Κυκλάδων,
Παροικία Πάρου, Τ.Κ. 84400, Πάρος, απευθύνοντάς την στη Γραμματεία, υπόψη
κας Φραγκούλη (τηλ. επικοινωνίας: 2284025300Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πάρου Νομού Κυκλάδων

Τόπος εργασίας: Δήμος Πάρου

Κατηγορία προσωπικού: ΔΕ, ΥΕ

Ειδικότητα: ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών, ΔΕ Βοηθοί Υδραυλικών, ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών, ΔΕ Οδηγών επαγγελματικών οχημάτων [με άδεια Γ΄(C) κατηγορίας και Χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου, ΥΕ Εργατών Ύδρευσης – Αποχέτευσης, ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: 8 μήνες

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Πάρου: 14

Αριθμός θέσεων ΔΕ: 8

Αριθμός θέσεων ΥΕ: 6

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 20/07/2021 – 09/08/2021

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το
Showing 1–0 of 0 jobs

Καθεστώς απασχόλησης