Πρόσληψη προσωπικού συνολικά ογδόντα έξι (86) ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου, για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Ξάνθης

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό Ανακοίνωσης 17378/25.7.2022 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά
στην ακόλουθη διεύθυνση: proslipseis@cityofxanthi.gr.Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Φορέας απασχόλησης: Δήμος Ξάνθης

Τόπος εργασίας: Ξάνθη

Κατηγορία προσωπικού: ΥΕ

Ειδικότητα: ΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: Διδακτικό έτος 2022-2023

Αριθμός θέσεων Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης: 86

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 26/07/2022 – 08/08/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης