Πρόσληψη συνολικά δέκα (10) ατόμων/ΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου/Διδακτικό έτος 2022-2023, για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Καντάνου-Σελίνου

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: info@kantanouselinou.gr.
Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας.
Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Φορέας απασχόλησης: Δήμο Καντάνου-Σελίνου

Τόπος εργασίας:

Κατηγορία προσωπικού: ΥΕ

Ειδικότητα: ΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: Διδακτικό έτος 2022-2023

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Χανίων: 10

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 02/08/2022 – 16/08/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης