Πρόσληψη συνολικά δώδεκα (12) ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου από το Δήμο Νέστου για την κάλυψη εποχικών αναγκών

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με συνημμένα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν στο γραφείο προσωπικού του Δήμου Νέστου, κ. Κουσλόγλου Γεωργία τηλ. 25910350153 (Πρεμετής 64200, Χρυσούπολη).Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: Δήμος Νέστου

Τόπος εργασίας: Καβάλα

Κατηγορία προσωπικού: ΔΕ, ΥΕ

Ειδικότητα: ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων, ΥΕ Εργατών/ Εργατριών Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριματοφόρων)

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: 2-4 μήνες

Αριθμός θέσεων Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας: 12

Αριθμός θέσεων ΔΕ: 2

Αριθμός θέσεων ΥΕ: 10

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 23/09/2022 – 03/10/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το
Showing 1–0 of 0 jobs

Καθεστώς απασχόλησης