Πρόσληψη συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, από το Δήμο Ρεθύμνης/Ρέθυμνο

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (prosopiko@rethymno.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ρεθύμνης, Μαρκέλλου 25, Τ.Κ.74100, Ρέθυμνο, υπόψη κας Μαρίας Παπαδοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 28310-54626).

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν
γίνονται δεκτές.Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: Δήμος Ρεθύμνης

Τόπος εργασίας:

Κατηγορία προσωπικού: ΔΕ, ΥΕ

Ειδικότητα: ΔΕ Οδηγών Γεωργικού μηχανήματος (Διαξονικού Ελκυστήρα Τρακτέρ) (1 θέση), ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (γερανοφόρο) (1 θέση), ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων (1 θέση), ΔΕ οδηγών απορριμματοφόρων – φορτηγών (Δίπλωμα Γ’ κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) (5 θέσεις), ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (16 θέσεις)

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: 8 μήνες

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Ρεθύμνου: 24

Αριθμός θέσεων ΔΕ: 8

Αριθμός θέσεων ΥΕ: 16

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 30/07/2022 – 08/08/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης