Πρόσληψη συνολικά εξήντα εννέα (69) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Κομοτηνής

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση με αριθμό 17517/1-8-2022 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: dkomot@otenet.gr.Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Φορέας απασχόλησης: Δήμος Κομοτηνής

Τόπος εργασίας: Ροδόπη

Κατηγορία προσωπικού: ΥΕ

Ειδικότητα: ΥΕ Καθαριστέςστριες σχολικών μονάδων

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: Διδακτικό έτος 2022- 2023

Αριθμός θέσεων Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης: 69

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 01/08/2022 – 11/08/2022

Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης