Πρόσληψη συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών από τον Γ.Ο.Ε.Β. Ορεστιάδας

More Information

Οι ανάγκες που θα αντιμετωπιστούν, τα απαιτούμενα προσόντα και άλλες πληροφορίες αναφέρονται στην αναλυτική ανακοίνωση που υπάρχει στον πίνακα ανακοινώσεων στα γραφεία του Οργανισμού, Τέρμα Βασ. Κων/νου στην Ορεστιάδα και παρέχονται στους ενδιαφερόμενους μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Οργανισμό. Έντυπα αιτήσεων θα παρέχονται από τον Οργανισμό και θα υποβάλλονται με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τις 12-09-22 έως και τις 14-10-22, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Φορέας απασχόλησης: Γ.Ο.Ε.Β. Ορεστιάδας

Τόπος εργασίας: Έβρου

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ, ΤΕ

Ειδικότητα: Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών , Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: μέχρι 8 μήνες

Αριθμός θέσεων Περιφερειακή Ενότητα Έβρου: 4

Αριθμός θέσεων ΠΕ: 3

Αριθμός θέσεων ΤΕ: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 12/09/2022 – 14/10/2022

Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης