Πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων στη Διεύθυνση Υγείας των Ζώων – Τμήματος Ζωοανθρωπονόσων (Κεντρική Υπηρεσία) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (cmanouras@minagric.gr), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

  • Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αχαρνών 2, Τ.Κ. 10432, Αθήνα, απευθύνοντάς την στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού – Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, υπόψη κου Μανούρα Χρήστου (τηλ. επικοινωνίας: 2102124516).Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Διεύθυνση Υγείας των Ζώων – Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων (Κεντρική Υπηρεσία) (Για το Πρόγραμμα Ελέγχου των ζωονοσογόνων σαλμονελλών στα σμήνη ορνίθων και ινδορνίθων)

Τόπος εργασίας: Αθήνα

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ

Ειδικότητα: Π Ε Κτηνιάτρων,

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: 8 μήνες

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότ. Κεντρ. Τομ. Αθηνών: 4

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 17/09/2022 – 26/09/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης