Πρόσληψη τριάντα έξι (36) ατόμων/καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία για εννέα (9) μήνες, από την ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ/Χερσόνησος

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση koinofelis@hersonisos.gr , είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Κ.Ε.Δ.Χ., στην ακόλουθη
διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου, Πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών Τ.Κ. 71500 υπόψιν κας Γιανναδάκη Άννας (τηλ. επικοινωνίας:
2810332138).

Η αυτοπρόσωπη ή μετ’ εξουσιοδοτήσεως κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται στην ανωτέρω διεύθυνση καθημερινά από τις 9:00 έως τις 14:00.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή η με επίσημα πιστοποιημένη ηλεκτρονική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Φορέας απασχόλησης: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Τόπος εργασίας:

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ, ΔΕ

Ειδικότητα: Καλλιτεχνικό προσωπικό

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: 9 μήνες

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Ηρακλείου: 36

Αριθμός θέσεων ΠΕ: 3

Αριθμός θέσεων ΔΕ: 31

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 22/09/2022 – 01/10/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης