Πρόσληψη τριών (3) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Υδραυλικοί και ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ – ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών, από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βορείου Άξονα Νομού Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.)/Γεράνι δήμου Πλατανιά

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βορείου Άξονα Νομού Χανίων, Γεράνι Δήμου Πλατανιά, Τ.Κ. 73014, Χανιά Κρήτης, απευθύνοντάς την στο
Πρωτόκολλο, υπόψη κας Μετίνογλου Ειρήνης (τηλ. επικοινωνίας: 28210-84008).Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βορείου Άξονα Νομού Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.)

Τόπος εργασίας:

Κατηγορία προσωπικού: ΔΕ

Ειδικότητα: ΔΕ Υδραυλικοί (2 θέσεις), ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ – ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (1 θέση)

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: 8 μήνες

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Χανίων: 3

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 03/07/2022 – 12/07/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης