Σύναψη δυο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου με κατόχους Πτυχίου Πληροφορικής, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμειο/Ηράκλειο

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την πρότασή τους ηλεκτρονικά στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο https://elke.hmu.gr/Aithseis/11001_19092022.aspx τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) που διαθέτουν οι υποψήφιοι για την είσοδό τους σε αυτή προκειμένου να γίνεται ταυτοποίηση των υποψηφίων.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2022 (29.09.2022), και ώρα 14:00.

Πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου: Επιστημονικά Υπεύθυνος: ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Τηλ. 2810-379258, email: markakis@pasiphae.euΚατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου

Φορέας απασχόλησης: Ειδικός Λογαριασμός του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Τόπος εργασίας:

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ

Ειδικότητα: Πτυχίο Πληροφορικής

Καθεστώς απασχόλησης: Μίσθωσης έργου

Διάρκεια απασχόλησης: Η διάρκεια απασχόληση διαφοροποιείται να θέση σύμβαση.

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Ηρακλείου: 2

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 19/09/2022 – 29/09/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης