Σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου κατηγορίας ΠΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο/Ηράκλειο

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την πρότασή τους ηλεκτρονικά στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο https://elke.hmu.gr/Aithseis/11429_03102022.aspx τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) που διαθέτουν οι υποψήφιοι για την είσοδό τους σε αυτή προκειμένου να γίνεται ταυτοποίηση των υποψηφίων.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 14:00.Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου

Φορέας απασχόλησης: Ειδικός Λογαριασμός του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Τόπος εργασίας:

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ

Ειδικότητα: Πτυχιούχος Τμ. Φυσικής ή Εφαρμοσμένων Φυσικών Επιστημών ΠΕ (1 θέση), Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ (1 θέση)

Καθεστώς απασχόλησης: Μίσθωσης έργου

Διάρκεια απασχόλησης: Από ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 31.12.2023 με δυνατότητα ανανέωσης (το αργότερο μέχρι τη λήξη του έργου)

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Ηρακλείου: 2

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 03/10/2022 – 13/10/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το
Showing 1–0 of 0 jobs

Καθεστώς απασχόλησης