12Κ/2021 Προκήρυξη πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας 101 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Υπουργείο Τουρισμού και στο Ελληνικό Κτηματολόγιο

Έχει λήξει

More InformationΚατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Θέσεις για προσωπικό αορίστου χρόνου στο Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα

Φορέας απασχόλησης: α) Υπουργείο Τουρισμού και β) Ελληνικό Κτηματολόγιο

Τόπος εργασίας:

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ, ΤΕ

Ειδικότητα: ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Μηχανικών (ειδ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), ΠΕ Μηχανικών (ειδ. Μηχανολόγων Μηχανικών), ΠΕ Μηχανικών (ειδ. Τοπογράφων Μηχανικών), ΠΕ Νομικών, ΠΕ Οικονομικού, ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΤΕ Πληροφορικής και ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων

Καθεστώς απασχόλησης: Μόνιμο προσωπικό, Αορίστου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: Μόνιμη – Αόριστη

Αριθμός θέσεων: 101

Αριθμός θέσεων ΠΕ: 59

Αριθμός θέσεων ΤΕ: 42

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 13/01/2022 – 28/01/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το
Showing 1–0 of 0 jobs

Καθεστώς απασχόλησης