4Κ/2023 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. που αφορά στην πλήρωση 77 θέσεων μόνιμου προσωπικού ή προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε διάφορους φορείς

Έχει λήξει

More InformationΚατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Θέσεις για προσωπικό αορίστου χρόνου στο Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα

Φορέας απασχόλησης: Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ ΑΕ), Υπουργείο Εσωτερικών, Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων, Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ), Ακαδημία Αθηνών, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ), Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας, Δημόσια Βιβλιοθήκη Αμφίκλειας, Δημόσια Βιβλιοθήκη Μουζακίου, Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ανδρίτσαινας, Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Δημητσάνας & Μουσείο της Ελληνικής Σχολής Δημητσάνας Ιστορικό Αρχείο Γορτυνίας, Δημόσια Βιβλιοθήκη Μηλεών, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Έδεσσας, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας «Κων/νος Κούμας», Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μουσείο Ληξουρίου Ιακωβάτων, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Τρίπολης, Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής», Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ι. Μ. Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου, Ι.Μ. Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής & Κονίτσης, Ι.Μ. Ξάνθης & Περιθεωρίου, φορείς του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021

Τόπος εργασίας:

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ

Ειδικότητα: ΠΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ, ΠΕ ΓΕΩΤΕ- ΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΔΙΟΙ- ΚΗΤΙΚΟΥ, ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ, ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ, ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ – ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ – ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΝΟΜΙΚΩΝ), ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΠΛΗ- ΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE – HARDWARE), ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE), ΠΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ (ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ), ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔ. ΦΙΛΟΛΟΓΙ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ,ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, TΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔ. TΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Ή HARDWARE),ΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΕΙΔ. ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ, ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ – ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΕΙΔ. ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ, ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΙΔ. ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Καθεστώς απασχόλησης: Μόνιμο προσωπικό, Αορίστου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: Μόνιμη

Αριθμός θέσεων: 77

Αριθμός θέσεων ΠΕ: 46

Αριθμός θέσεων ΤΕ: 20

Αριθμός θέσεων ΔΕ: 9

Αριθμός θέσεων ΥΕ: 2

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 13/11/2023 – 28/11/2023

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το
Showing 1–0 of 0 jobs

Καθεστώς απασχόλησης