7Κ/2022 Προκήρυξη ΑΣΕΠ για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 3.720 θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.)

More InformationΚατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Θέσεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Φορέας απασχόλησης: Φορείς του Υπουργείου Υγείας και το Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.)

Τόπος εργασίας:

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ

Ειδικότητα: ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Καθεστώς απασχόλησης: Τακτικό Προσωπικό, Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: Μόνιμη και 3 ετών αντίστοιχα

Αριθμός θέσεων: 3720

Αριθμός θέσεων ΠΕ: 493

Αριθμός θέσεων ΤΕ: 2253

Αριθμός θέσεων ΔΕ: 974

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 22/09/2022 – 10/10/2022

Κοινοποίησέ το
Showing 1–0 of 0 jobs

Καθεστώς απασχόλησης