ν πρόσληψη δύο (2) ατόμων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ – ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση τους στα γραφεία του Οργανισμού Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας ή να την αποστείλουν ταχυδρομικώς στη Δ/νση: Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 25, Τ.Κ. 70100 Αρχάνες – ΚΑΠΗ Αρχανών – τηλ. 2810752622 εσωτ. 2 .Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ – ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

Τόπος εργασίας:

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ

Ειδικότητα: Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: έως 8 μήνες

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Ηρακλείου: 2

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 17/01/2022 – 28/01/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης